Развод через суд с ребенком до года

admin

Развод через суд с ребенком до года

Вас не разведут по другой причине.

Очевидно, вы будете разочарованы узнав, что в Семейном кодексе Украины существует следующая статья:

«Стаття 110. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини.

3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним».

Из текста приведенной статьи следует, что не только муж, но и жена не может предъявить иск о расторжении брака пока ребенку не исполнится год. Это означает, что даже если вы подадите иск о разводе, то вам будет отказано в его рассмотрении пока ребенку не исполнится год. Поэтому ваши расходы на подготовку искового заявления будут напрасны.

Как установлено вышеприведенной статьей СК Украины из указанного правила есть исключение. Иск может быть вами подан и до достижения ребенком возраста 1 года, если ваш супруг совершил в отношении вас или ребенка что-либо, что несет в себе признаки преступления, например, избил вас или ребенка и это подтверждено соответствующим образом (обращением в милицию с заявлением, проведением судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления телесных повреждений).

Есть еще один момент. Если желание расторгнуть брак является обоюдным, то брак можно расторгнуть несмотря на то, что не прошел год с момента рождения ребенка. Однако, расторгать его надо не путем подачи иска, а путем подачи совместного заявления о расторжении брака в порядке ст.109 Семейного кодекса Украины. В статье 110СК Украины говорится не о том, что брак не может быть расторгнут в течение года после рождения ребенка, а говорится о том, что иск не может быть подан в течение этого срока. В отличие от ст.110СК, статья 109СК не содержит таких ограничений по сроку на подачу совместного заявления о расторжении брака, потому в порядке ст.109СК брак можно расторгнуть и до того, как исполнится год с момента рождения ребенка.

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Если вы все же решите подавать исковое заявление, то чтобы оно было рассмотрено судом, оно должно соответствовать требованиям, установленным Гражданско-процессуальным кодексом Украины:

«Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі.

2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

6. У разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду».

Исковое заявление о расторжении первого брака должно быть оплачено госпошлиной в размере 8грн.50коп. и оплачены расходы на информационно-техническое обслуживание судебного процесса в размере 7грн.50коп.. В каждом райсуде вывешены реквизиты для указанных платежей. Эти реквизиты также заложены в информационных системах некоторых банков, поэтому в банке вам достаточно будет назвать вид платежа, сумму платежа и наименование районного суда.

Ответ дан по состоянию законодательства на 05 Октября 2008, 23:46.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Развод через суд с ребенком до года

+38 066 777 37 33

+38 097 403 73 05

+38 093 899 91 94

+38 066 777 37 33

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

skype: advokat-skriabin

Мы предоставляем юридические услуги по расторжению браков через суды Украины, которые были заключены на территории Украины, а также за рубежом при условии, если один из участников бракоразводного процесса является гражданином Украины

Видеоотзыв клиента о работе адвоката Скрябина Алексея Николаевича

Развод до года

Развод до года означает расторжение брака при наличии у супругов ребенка, не достигшего одного года.

На практике очень часто складываются ситуации, когда даже после рождения ребенка, супруги не могут найти общий язык касательно семейных взаимоотношений, решения вопросов на бытовом уровне и, в конце концов, воспитания малыша. Это приводит к тому, что сохранение семьи становится невозможным и противоречит интересам одного из супругов.

Семейным законодательством Украины предусмотрено ограничение в праве подачи иска о расторжении брака до достижения ребенком одного года, независимо от того подает иск муж или жена.

Конечно ситуации бывают разными и законодательством предусмотрены случаи, когда право подать на развод не ограничивается возрастом ребенка, например, ч.2 ст. 110 СК Украины регламентирует такое право, если один из супругов совершил противоправное деяние, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка. Однако такие случаи практически единичные. Кроме того, в данном случае необходимы не просто высказывания и заявления другого из супругов о совершении уголовного преступления, но и соответствующее решение суда и привлечение супруга к ответственности.

Ст. 110 СК Украины предусмотрено еще одно исключение из общего правила: муж, жена имеют право предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство в отношении него признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка.

Процедура также не из простых. В суде придётся доказывать отцовство, проводить экспертизу, а это достаточно неприятный процесс с психологической точки зрения.

Такие обстоятельства являются исключениями из правил, а практика показывает, что желание подать на развод до достижения ребенком одного года возникает на основании распространённых причин расторжения брака в общем порядке: супруги не сошлись характером, разные взгляды на жизнь, непонимание, неуважение и т.д.

Наработанная практика позволяет найти выход и в такой ситуации.

При подаче искового заявления на развод вовсе не обязательно указывать факт наличия ребенка до одного года. Как правило, первое судебное заседание назначается спустя полтора-два месяца со дня подачи иска. Возможно к этому времени ребенку уже исполнится год и на судебном заседании вы сможете заявить просто о наличии малолетнего ребенка.

Однако при получении копии иска на развод другая сторона может подать возражение и указать на наличие ребенка до года, что может привести к тому, что суд просто откажет в открытии искового производства и оставит заявление без рассмотрения.

Возможно такое, что на судебное заседание другая сторона может не прийти и не подать никаких заявлений по данному делу о разводе. В таком случае суд может рассматривать иск в заочном порядке. В судебном заседании уже необходимо обязательно сообщить о наличии ребенка, которому исполнился один год на момент рассмотрения дела. По результатам выяснения ситуации суд может принять заочное решение о разводе.

Однако, ответчик может подать возражение на заочное решение или апелляционную жалобу, мотивируя тем, что на момент подачи иска на развод, ребенку еще не исполнилось одного года. В таком случае вполне вероятно, что решение о расторжении брака будет отменено и в разводе отказано.

Как видим, все зависит от того, насколько юридически грамотно будет действовать сторона ответчика при таких обстоятельствах.

Есть и другой способ подать на развод до достижения ребенком одного года, предусмотренный ст.109 СК Украины. Расторжение брака не составит труда, если оба супруга согласны развестись и могут урегулировать все вопросы касательно воспитания и обеспечения ребенка.

Ч.1. ст. 109 СК Украины говорит о том, что супруги, имеющие детей, имеют право подать в суд заявление о расторжении брака вместе с письменным договором о том, с кем из них будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей.

Поскольку данная статья не содержит каких-либо ограничений возраста ребенка, делаем выводы, что главным является достижения согласия между супругами.

Таким образом, развестись до достижения ребенком года возможно. Все зависит от взаимоотношений супругов и профессионализма юриста/адвоката по расторжению брака.

Семейный юрист/адвокат в Украине предоставляет услуги юриста/адвоката по расторжению брака независимо от сложности Вашей ситуации. Мы подскажем, как поступить в сложившейся жизненной ситуации и найдем выход вместе с Вами. Если у Вас остались вопросы по разводу до достижения ребенком одного года, обращайтесь к высокоспециализированному юристу/адвокату с многолетним стажем в сфере расторжения брака.

Наш сайт rastorzhenie-braka.com.ua Вы также можете найти по таким ключевым запросам : развод наличии ребенка года, документы развода ребенком года, развод несовершеннолетний ребенок года, развод с ребенком до года, развод после года ребенку, развод мужем ребенок года, развод женой ребенок года, развод наличии ребенка года, документы развода ребенком года, развод несовершеннолетний ребенок года, развод с ребенком до года, заявление развод ребенком года, развод семье ребенок года, муж подал развод ребенок года, порядок развода ребенком года, развод ребенку менее года, развод если есть ребенок до 1 года, развод при наличии ребенка до 1 года, развод с маленьким ребенком до года, развод через суд с детьми до года, процедура развода ребенком года, развод с мужем ребенку 1 год, расторжение брака ребенок до года, расторжение брака ребенком 1 года, семейный юрист по разводу до года, семейный адвокат по разводу до года, семейный юрист по расторжению брака до года, семейный адвокат по расторжению брака до года, услуги юриста по разводу, услуги адвоката по разводу, услуги юриста по расторжению брака, услуги адвоката по расторжению брака, развод до года в Запорожье, развод до года в Днепропетровске, развод до года во Львове, развод до года в Харькове, развод до года в Черкассах, развод до года в Одессе, развод до года в Кривом Роге, развод до года в Суммах, развод до года в Никополе, развод до года в Луцке, развод до года в Виннице, развод до года в Херсоне, развод до года в Житомире, развод до года в Кременчуге, развод до года в Тернополе, развод до года в Хмельницком, развод до года в Мелитополе, развод до года в Днепродзержинске, развод до года в Краматорске, развод до года в Керчи, развод до года в Черновцах, развод до года в Чернигове, развод до года в Николаеве, развод до года в Полтаве, развод до года в Кировограде.

Развод до года означает расторжение брака при наличии у супругов ребенка, не достигшего одного года. Семейным законодательством Украины предусмотрено ограничение в праве подачи иска о расторжении брака до достижения ребенком одного года, независимо от того подает иск муж или жена. Ч.2 ст. 110 СК Украины регламентирует такое право, если один из супругов совершил противоправное деяние, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка. Ст. 110 СК Украины предусмотрено еще одно исключение из общего правила: муж, жена имеют право предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство в отношении него признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка. Практика показывает, что желание подать на развод до достижения ребенком одного года возникает на основании распространённых причин расторжения брака в общем порядке: супруги не сошлись характером, разные взгляды на жизнь, непонимание, неуважение и т.д. При подаче искового заявления на развод вовсе не обязательно указывать факт наличия ребенка до одного года, а на судебном заседании вы сможете заявить просто о наличии малолетнего ребенка. Другая сторона может подать возражение и указать на наличие ребенка до года, в результате чего суд оставит заявление без рассмотрения. На судебное заседание другая сторона может не прийти и не подать никаких заявлений по данному делу о разводе. В таком случае суд может рассматривать иск в заочном порядке. По результатам выяснения ситуации суд может принять заочное решение о разводе. Ответчик может подать возражение на заочное решение или апелляционную жалобу. В таком случае вполне вероятно, что решение о расторжении брака будет отменено и в разводе отказано. Ч.1. ст. 109 СК Украины говорит о том, что супруги, имеющие детей, имеет право подать в суд заявление о расторжении брака вместе с письменным договором о том, с кем из них будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей. Семейный юрист/адвокат в Украине предоставляет услуги юриста/адвоката по расторжению брака независимо от сложности Вашей ситуации.

Развод и ребенок, которому до 3-х лет

Добрый день юридические помощники! Полгода назад я ушла от мужа с годовалым ребенком на руках, с тех пор живу с родителями. Мама уговаривает меня подать на развод, но я пока не спешу, так как считаю, что на развод подаст тот, кто будет в нем нуждаться. Недавно мой супруг начал процесс расторжения брака, нанял юриста, которая мне позвонила и угрожала лишить материнских прав, если не соглашусь на все их условия.

Вы как то помогли моей подруге добрым советом, прошу помочь и мне. Я слышала, что если есть ребенок до 3-х лет, то суд может отказать в разводе, даже если он происходит по согласию. Муж материально помогает ребенку самостоятельно, но в том размере, который сочтет за необходимый. Я осознаю, что в суде мужа заставят платить четкую сумму денег, могу ли я рассчитывать на содержание, так как нахожусь дома по уходу за ребенком?

Расторжение брака судебным образом при наличии малолетнего ребенка

Консультация юриста

Здравствуйте, сразу хотелось бы возмутится халатностью адвоката. Она ни в коем случае не имела права угрожать вам и шантажировать, это категорически запрещено законодательством. Да и моральный аспект дела хромает, юрист должен быть беспристрастным, и ни в коем случае не опускаться до оскорблений и угроз. Что касается самого развода, то у вас ситуация сильно осложняется тем, что у вас есть маленький ребенок. При разводе главное — сохранить и упрочить права ребенка, поэтому ищите хорошего юриста, который будет защищать интересы вас и вашего малыша. Если вы с мужем обоюдно решите расторгнуть брак, то проблем в зале суда у вас не возникнет, ваш брак прекратят в кратчайшие сроки. Помните, что лишить вас материнских прав никто не имеет прав, вашего малыша никто не посмеет отнять. Если же вы не намерены давать свое согласие на развод, то суд даст вам месяц на примирение, если и после прошествии 30 дней ваше решение не измениться, то суд затянется надолго.

Что касается материальной помощи на ребенка, то она будет назначена судом на основании требований вас и вашего адвоката. И да, муж обязан полностью вас содержать, до тех пор, пока ребенка не исполнится 3 года. Чтобы точно ответить на ваши вопросы нужно провести хотя бы поверхностное ознакомление с документами и материалами дела. А с эти никто не справится лучше семейного юриста.

Возможен ли развод с ребёнком до одного года

Время чтения: 8 минут

Тема развода сложная и многогранная. Ранее в нашей рубрике «Вопрос-Ответ» нам задавали вопрос о возможности развода, если ребёнку не исполнился 1 год. Наши специалисты детально прояснили ситуацию. Но, поскольку подобных случаев в юридической практике становится всё больше, а обстоятельства требуют всестороннего изучения, мы решили рассмотреть все нюансы. Сегодняшняя статья о подробностях развода в том случае, если в семье воспитывается ребёнок до года.

Кто имеет право на развод

Защита материнства и детства предусмотрена на законодательном уровне. Считается, что наиболее уязвима – женщина, вынашивающая ребёнка и мать, воспитывающая малыша до года. Поэтому, бракоразводный процесс в данный период – дело тонкое. Пока супруга беременна или малышу не исполнился год, мужчина не может подать на развод. Его заявление попросту не примут. В то же время, таким правом обладает женщина. И если инициатива исходит от неё, дело будет рассмотрено в суде на общих основаниях. Так же, не возникнет проблем, если супруга не против расторжения брака. Но, учитывая тот факт, что заявление в суд подаёт 1 человек, то потребуется приложить её письменное согласие.

Единственный случай, когда подобное заявление мужчины может быть рассмотрено вне зависимости от желания жены – это ситуация когда он предполагает, что новорождённый не его ребёнок. Никто не может обязать человека воспитывать не своих детей. Но, в этом случае, для начала нужно доказать свои подозрения в судебном порядке и добиться внесения изменений в свидетельство о рождении малыша. С момента, когда вы оспорили отцовство, ребёнок перестаёт быть общим и развод возможен либо в органах ЗАГС, либо в суде в зависимости от прочих обстоятельств дела.

Как подать на развод с ребёнком до года

Куда обращаться

При наличии совместных несовершеннолетних детей любого возраста, все бракоразводные дела решаются в суде. В ЗАГСе расторгнуть такой брак можно лишь в случаях, описанных в статье 19 СК РФ. Если у вас нет претензий друг к другу, и вы хотите поскорее расстаться, написать заявление следует в мировой суд. При наличии нерешенных вопросов в отношении детей или имущества – разбирательство будет проходить в районном суде.

Следовательно, и заявление нужно подавать в соответствующий орган. Общие судебные правила регламентируют его направление по месту регистрации ответчика. Но, в данной ситуации истцом в 90% случаев будет жена. Тот факт, что она воспитывает маленького ребёнка, позволяет ей подавать заявление на развод по своему месту жительства.

В документе должны быть отображены паспортные данные супругов, информация из свидетельства о браке (его номер, где и когда было выдано), а так же данные детских метрик. В мотивационной части нужно подробно изложить, почему вы не видите возможным совместную жизнь и попросить судью, на основании главы 4, статей 16, 21 СК РФ, расторгнуть ваш брак.

Стоит учитывать, что минимальный срок для развода в суде составит 2 месяца. Это время от подачи заявления, до вступления решения в законную силу. Но, понимая всю ситуацию, судья может на первом заседании установить срок на примирение, к примеру, 3 месяца. Следовательно, бракоразводный процесс автоматически затягивается.

Специалисты компании «Планета Закона» обращают внимание, что в случае с молодыми семьями, у которых только появился ребёнок, а с ним и первые трудности – данная судейская стратегия, часто, оправдана. Со временем, с ребёнком становится понятнее, легче и многие конфликты исчезают сами собой. Но, длительный примирительный срок – вовсе не панацея. А развод, часто единственный выход из ситуации.

Что можно сделать, чтобы ускорить процедуру

Если в суде вам определили длительный срок на примирение, но вы чётко понимаете, что дальнейшая совместная жизнь не имеет никакого смысла, значит, бракоразводный процесс нужно максимально упростить. Самостоятельно или через юристов попробуйте договориться обо всех спорных моментах. Поделите совместно нажитое имущество, пока вы в браке вам не придётся дополнительно платить налог на прибыль. Подпишите добровольное соглашение по алиментам и воспитанию общих несовершеннолетних детей. Все договорённости лучше закреплять нотариально – это обезопасит от возможных проблем в дальнейшем. Чем больше вопросов вы решите заранее, тем меньше судебных заседаний понадобится для расторжения брака.

Когда развод – лучшее решение

Какие документы нужно подготовить для развода с ребёнком до года

Вне зависимости от возраста ребёнка, пакет документов для развода через суд одинаковый. Для начала, нужно грамотно написать исковое заявление, в котором обосновать вашу мотивацию. Этот процесс лучше доверить специалистам, чтобы всё было максимально правильно. К заявлению необходимо приложить:

 • Документ, подтверждающий личность истца (паспорт), оригинал и копии
 • Подлинник и копии свидетельства о браке
 • Свидетельства о рождении детей
 • Добровольное соглашение об уплате алиментов (если есть)
 • Исковое заявление о разделе имущества (если необходимо)
 • Квитанцию об уплате государственной пошлины

В зависимости от обстоятельств вам могу понадобиться и иные документы. К примеру, справка о доходах своя и супруга, выписка из домовой книги, подтверждающая факт проживания с вами ребёнка и т.д. В случае, если все действия в суде вы будете осуществлять через своего законного представителя, понадобится доверенность на его имя.

Кстати, оригиналы паспортов нужно взять и на судебное заседание. Это нужно не только для того, чтобы пройти в помещение. В ходе процесса судья обязан провести сверку личности.

Дополнительные аспекты развода

В ходе бракоразводного процесса чаще всего определяется, с кем будет проживать ребёнок и выплата алиментов на его содержание вторым родителем. Если у вас нет добровольного договора, суд установит это самостоятельно. Алиментные выплаты на ребёнка, вне зависимости от его возраста, могут быть в твёрдой сумме, долях или выплачиваться по смешанной системе. Если ребёнок один – то на его содержание полагается 25% от всех доходов того из родителя, который с ним не проживает. В подавляющем большинстве случаев, таковым является отец.

Немаловажный факт, который многие упускают. Наличие у женщины ребёнка до года даёт ей право претендовать на содержание от бывшего супруга для себя. Находясь в декрете, мать не может работать, соответственно, обеспечивать достойный уровень жизни. При этом нужно учитывать, что в отличии от алиментов на ребёнка, алименты бывшей супруге не являются обязательными и суд их присудит только в том случае, если у мужчины есть возможность их выплачивать. Будет учитываться сумма всех доходов и материальное положение сторон.

В данной статье мы детально разобрали все аспекты развода с ребёнком до года. Если у вас есть вопросы относительно бракоразводного процесса, воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы задать их нам. Юристы компании «Планета Закона» предоставят вам квалифицированную консультацию и помогут решить проблему.

Можно ли подать на развод, если есть ребенок до года или во время беременности в Украине?

Законодательство Украины построено таким образом, чтобы при бракоразводных процессах попытаться сохранить семьи примирением во всех возможных случаях.

Особенно щепетильно подходят к разводам, которые проходят между супругами с детьми до года или если жена является беременной.

В некоторых случаях даже грудные дети и беременность не являются препятствиями для расторжения брака. Чтобы избежать лишних проблем при таких процессах подать на развод, если есть ребенок до года лучше всего с помощью хорошего юриста или тщательно изучить все нюансы вопроса самостоятельно.

Можно ли развестись при беременности или когда есть маленький ребенок?

Конечно, супруги, имеющие общих детей, развестись могут. Однако, важную роль тут играет возраст ребенка на момент бракоразводного процесса. Согласно ч. 2 ст. 110 СКУ, развестись супружеской паре нельзя, пока их общему ребенку не исполнится год, или же если жена беременна.

Стаття 110 СК України. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

 1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.
 2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.
 3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
 4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.
 5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

Когда дети от совместного брака достигают годовалого возраста, суд обязан принять и рассмотреть поданное:

До этого момента в его рассмотрении просто-напросто будет отказано.

Основания для развода при наличии грудного ребенка по законодательству в Украине

Существует ряд исключительных моментов, при которых можно развестись даже при беременности или наличии грудного ребенка (до 1 года). В частности, ч.ч. 2-4 ст. 110 СКУ указывают на них:

 1. Один из супругов проявил противоправное поведение по отношению ко второму или ребенку.
 2. В свидетельстве о рождении отсутствуют сведения про мужа, как отца ребенка (см. как убрать запись об отцовстве).
 3. Отцовство было признано другим мужчиной или решением суда.

Кроме того, если второй супруг выявляет ответное желание развестись, то такой развод также состоится. Только для этого им потребуется составить и подать в суд совместное заявление.

Какое поведение называют противоправным?

Согласно ч. 2 ст. 110 СКУ противоправным поведением называют действие, которое содержит в себе признаки криминального правонарушения. Это может быть:

 • запугивание;
 • угроза причинения вреда;
 • причинение вреда здоровью;
 • оставление в опасности и т.д.

Стоит понимать, что такое правонарушение может быть совершено не только мужем, но и женой, поэтому инициатором развода может стать не только жена, но и муж, если он действительно стал жертвой совершенного против него преступления.

Как подать на развод, если есть ребенок до года по инициативе матери?

Если супруги не достигли общего решения касательно развода, а также имеют общих детей возрастом до 1 года, то инициатору развода потребуется составить иск. Подается он в суд по месту регистрации ответчика.

Повторимся, в иске откажут, если вы не сможете доказать противоправное поведение против вас или годовалого ребенка.

Можно подать исковое заявление и по месту регистрации истца, если маленький ребенок находится именно на его попечительстве, если того требует состояние здоровья заявителя или есть иные уважительные причины.

Подробнее о том, как развестись в другом городе читайте в этой статье.

Как составить заявление беременной/недавно родившей женщине?

Чтобы исковое заявление о разводе было полным и правильным, в нем должна быть указана следующая информация:

 1. Полное название суда, куда будет подан иск.
 2. ФИО истца и ответчика, с указанием их места жительства или пребывания, почтовые индексы, актуальные контакты для связи.
 3. Когда и где был зарегистрирован брак.
 4. Мотивы для развода при наличии ребенка до года (согласно ст.110 СКУ).
 5. Требования, предъявленные супругами, которые могут быть рассмотрены судом.

Составляя иск, рекомендуем следовать нашей инструкции и быть предельно внимательными, чтобы не допустить ошибок и не упустить никакой важной информации.

Образец искового заявления существенно облегчит бракоразводный процесс и убережет вас от лишних проблем, однако настоятельно советуем заручится помощью специалистов.

Какие документы нужны, когда ребенку нет года или при беременности?

Помимо составленного иска, разводящейся паре, имеющей общего грудного ребенка, для суда нужно будет предъявить целый ряд документов. Об их подготовке следует позаботиться заранее.

Вот основной перечень необходимых документов для расторжения брака во время беременности или при наличии детей до года :

 • оригинал свидетельства о браке;
 • копия идентификационного кода (при наличии), а также паспорта истца и ответчика;
 • справка о составе семьи с места регистрации истца и ответчика (при наличии);
 • копия свидетельства о рождении ребенка;
 • документы, подтверждающие право истца подать на развод при наличии грудного ребенка согласно ст. 110 СКУ:
  • справка о том, что муж не является биологическим отцом данного ребенка;
  • справка о побоях;
  • свидетельские показания, переписка (при наличии), аудио- или видеоматериалы, доказывающие угрозы;
  • другие доказательства.
 • квитанция об оплате судебного сбора;
 • копия заявления и всех приложенных документов для предоставления ответчику.

Суд может потребовать предъявить другие документы для развода через суд, если в этом будет необходимость.

Во сколько обойдется процедура развода с маленьким ребенком?

За подачу в суд заявления о разводе потребуется оплатить общепринятый судебный сбор. Размер его установлен согласно ст. 4 ЗУ «О судебном сборе».

Госпошлина рассчитывается как 0,4 от суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2018 году за процедуру развода при наличии грудных детей нужно заплатить 704 грн. 80 коп., поскольку прожиточный минимум в этот момент составляет 1762 грн.

Квитанция об оплате сбора обязательно прилагается к исковому заявлению и предъявляется суду. Ее можно распечатать самому или оплатить онлайн. Подробнее об оплате судебного сбора читайте в другом нашем материале.

Как долго длиться бракоразводный процесс?

Суд рассматривает исковое заявление о разводе между супругами с ребенком до года 30 дней. За это время можно забрать заявление о развод.

На практике, конечно, это будет длиться немного дольше. Однако, если одна из сторон все же настаивает на сохранении брака, то такой развод может существенно затянуться.

Прибавить процессу длительности может решение вопросов

Ранее мы обсуждали с кем остаются дети после развода и как определить порядок общения с ребенком после развода. А если вам не дают видеться с ребенком, то можно отсудить ребенка у жены/мужа.

Кроме того, наличие у супружеской пары ребенка до года может стать довольно весомой причиной, чтобы суд применил примирительные меры с целью сохранения семьи. Это решение принимается по инициативе судьи, согласно ст. 111 СКУ.

Стаття 111 СК України. Заходи суду щодо примирення подружжя

Суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Примирительный срок также определяет судья. Его длительность не может превышать более 6 месяцев. Чтобы сократить бракоразводный процесс при наличии маленького ребенка до минимального, должны быть приведены весомые причины.

Обжалование судебного решения мужем/женой

Законность данного действия предусмотрена ст. 356 ГПКУ. Только после этого решение о расторжения брака будет вступать в законную силу

Развестись с беременной женой или при наличии в семье ребенка до года непросто, но возможно. Если у вас есть на это весомые причины, указанные ст. 110 СКУ, то благоприятный исход будет гарантирован.

Прежде чем идти на такие кардинальные меры, хорошо обдумайте свое решение, ведь развестись всегда проще, чем построить крепкую семью. Больше всего от этого страдают дети, поэтому их интересы следует ставить на первое место.

Подпишись на наш телеграм-канал и следи за обновлениями сайта.

Подпишись на наш телеграм-канал и следи за обновлениями сайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и группу Fb, если хотите получить достоверную информацию в правовых вопросах.